Kierownik budowy

Pełnimy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takie jak kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski.

Kierownik budowy konin

Uprawnienia

 

Nasz czteroosobowy zespół projektantów  posiada uprawnia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zatem możemy Inwestora przeprowadzić od początku do końca przez cały proces budowy obiektu, tzn. od projektu budynku, uzyskania pozwolenia na budowę, kierowania budową, jego zakończenia i oddania budynku do użytkowania.