Projekty indywidualne

Tylko dla Ciebie - 100% dopasowania

Projekt indywidualny jest idealnie dostosowany do wymagań danego Klienta, prze co ma bardzo duży wpływ na przyszły koszt utrzymania domu, a także decyduje o komforcie mieszkania. Rozumiejąc, że niektórzy pragną mieszkać w domu prawdziwie niebanalny i niepowtarzalnym, zespół projektantów gotów jest spełnić wszelkie wymagania Inwestora, a także służyć radą i wyjaśnieniami.

projekt indywidualny wizualizacja

Wizualizacje

Inwestorowi trudno jest sobie w pełni wyobrazić kształt i układ poszczególnych pomieszczeń. Przygotowane przez Nas aranżacje ułatwią Państwu dokonać wyboru rozmieszczenia pomieszczeń czy proporcji bryły obiektu. Dzięki temu można zobaczyć swój przyszły dom od środka, precyzyjniej wyobrazić sobie pomieszczenia oraz zastanowić się, czy przestrzeń, jaka jest do dyspozycji w jego wnętrzu okaże się wystarczająca.

Co wchodzi w skład projektu?

Realizując u Nas projekt dostajesz kompletny projekt potrzebny do uzyskani pozwolenia na budowę. 

Zagospodarowanie Działki

Opis zagospodarowania działki obejmuje dane o terenie, zestawienie projektowanych obiektów i urządzeń związanychz budynkiem, układ komunikacyjny, ukształtowanie terenu i zieleni oraz zestawienie powierzchni zabudowanej i czynnej biologicznie. Część graficzna obejmuje mapę do celów projektowych w skali 1:500, na której wrysowane są projektowane obiekty w raz z towarzyszącymi urządzeniami.

Część Architektoniczna

Opis obejmuje dane ogólne i program użytkowy budynku, wielkości techniczne budynku oraz rozwiązania technologiczno-materiałowe. Część rysunkowa obejmuje: elewacje budynku, rzut parteru/pietra/poddasza, rzut dachu, przekrój poprzeczny/podłużny, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Część Konstrukcyjna

Opis techniczny obejmuje założenia do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, przyjęte rozwiązania materiałowo-techniczne. Sposoby, ilość i rozmieszczenie zbrojenia elementów konstrukcyjnych( ławy fundamentowe, podciągi, nadciągi, nadproża, belki, itp.). Część rysunkowa obejmuje: rzut konstrukcji ław fundamentowych, rzut konstrukcji stropu, rzut konstrukcji więźby dachowej.

Część Instalacyjna

Opis techniczny obejmuje rozwiązania techniczno-materiałowe. Część rysunkowa obejmuje: schematy dot. instalacji elektrycznych (rzuty danych kondygnacji i schematy rozdzielni), schematy dot. instalacji wodno-kanalizacyjna i ciepłej wody (rzuty danych kondygnacji), schematy dot. instalacji c.o. (rzuty danych kondygnacji), schematy dot. instalacji gazu (rzuty danych kondygnacji).