O Nas

Podczas prac projektowych naszym priorytetem jest

zaspokojenie potrzeb funkcjonalnych i estetycznych Inwestora

biorąc pod uwagę jego możliwości finansowe.

Współpraca

Współpracujemy z  geodetami, biurami projektowymi w branży  sanitarnej i elektrycznej , drogowej i kosztorysantami oraz rzeczoznawcami do spraw przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy . Taka współpraca pozwala nam na kompleksową obsługę przy zrealizowaniu projektu budowlanego łącznie z monitorowaniem sprawy  w urzędach do momentu odbioru pozwolenia na budowę, a następnie podjęcia się funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Firma współpracuje także z kadrą doświadczonych specjalistów geologii i geotechniki, architektury krajobrazu, architektury wnętrz.

Nasz zespół

Biuro Projektów i Obsługi Budownictwa Ogólnego  jest firmą projektową działającą nieprzerwanie od 1993 roku. Jesteśmy firma rodzinną  z tradycjami konstrukcyjno – budowlanymi od dwóch pokoleń.

Nasz stały czteroosobowy zespół projektantów posiada uprawnienia budowlane do projektowania  w branży architektonicznej  i konstrukcyjno-budowlanej , a także  do kierowania robotami budowlanymi.

Jesteśmy członkami Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.   

biuro projektowe